TR EN

ACİL TRAMVA VE AĞRI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANP210 ACİL TRAMVA VE AĞRI 3 2 2 3

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Giriş, dersin tanımı ve işleyişi ile ilgili genel bilgiler. -
2 - Travma vakalarına genel yaklaşımı uygulamak -
3 - Ağrı kontrol yöntemi, ağrı yolları ve ağrının topografik yayılımı, -
4 - Dış kanamalarda acil bakım uygulamak -
5 - Göğüs yaralanmalarında acil bakım uygulamak -
6 - Ağrı eşiği, ağrının tanınması ve yanıtlanması, -
7 - Çevresel acillerde acil bakım uygulamak -
8 - ARA SINAV -
9 - Ağrı mediatör ve reseptörleri, -
10 - Ağrı yollarının kesintiye uğratılması, stimülasyon yöntemleri, -
11 - Çocuk acillerinde acil bakım uygulamak -
12 - Çoklu travmalarda acil bakım uygulamak -
13 - Psikolojik ve destekleyici tedavi fizyoterapi, -
14 - Ekstremite yaralanmalarında acil bakım uygulamak -
15 - Ağrı fizyolojisi, ağrının tipleri ve özellikleri, -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -