TR EN

ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATA102 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II 2 2 2 2
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Mudanya Mütarekesi ve Önemi, Lozan Antlaşması Öncesinde Karşılaşılan Sorunlar: Azınlıklar ve Ermeni Sorunu, Kapitülasyonlar, Boğazlar, Sınırlar -
2 - Lozan Antlaşması’nın İmzalanması, Lozan Antlaşması'nın Şartları, Türk Tarihi Açısından Değerlendirilmesi ve Önemi -
3 - Siyasi Alanda Yapılan İnkılâplar, Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin İlanı, -
4 - Halifeliğin Kaldırılması, Anayasa Hareketleri, Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri, Cumhuriyet Halk Fırkası’nın Kurulması -
5 - Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının Kurulması, Şeyh Sait İsyanı, Takrir-İ Sükun Kanunu, İstiklal Mahkemeleri, İzmir Suikastı Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın Kurulması, Menemen Olayı -
6 - İnkılaplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar -
7 - Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar, Seminer -
8 - Hukuk, Ekonomik ve Sağlık Alanında Yapılan İnkılaplar -
9 - ARA SINAV -
10 - Türk İnkılâbı’nın Temel İlkeleri: Cumhuriyetçilik - Milliyetçilik, Seminer -
11 - Türk İnkılâbı’nın Temel İlkeleri: Halkçılık - Laiklik -
12 - Türk İnkılâbı’nın Temel İlkeleri: Devletçilik – İnkılâpçılık, Atatürkçülüğün Dayandığı Bütünleyici İlkeler -
13 - Türk İnkılâbı’nın Temel İlkeleri: Devletçilik – İnkılâpçılık, Atatürkçülüğün Dayandığı Bütünleyici İlkeler -
14 - Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası- I (1923-1932) -
15 - Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası - II (1932-1938) -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -