TR EN

KORUYUCU DİŞ HEKİMLİĞİ YARDIMCILIĞI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ADP211 KORUYUCU DİŞ HEKİMLİĞİ YARDIMCILIĞI 3 2 2 4

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Mesleğe giriş ve temel ilkeler, klinik yardımcının görev ve sorumlulukları -
2 - Diagnoz nedir? Anamnez, muayene türleri, muayene takımı -
3 - Oral radyolojinin tanımı, oral radyografi cihazları ve bölümleri -
4 - Oral radyolojinin tanımı, oral radyografi cihazları ve bölümleri -
5 - Çekim aletleri ve yardımcı cerrahi ekipman -
6 - Diş hekimliğinde genel anestezi uygulamaları -
7 - Protetik diş tedavisinin temel ilkeleri -
8 - ARA SINAV -
9 - Protetik diş tedavisinin temel ilkeleri -
10 - Hareketli ve Sabit Protezler -
11 - Protez hastalarında bilgilendirme, takip ve eğitim -
12 - Ortodontinin temel prensipleri -
13 - Ortodontik modeller, hareketli ve sabit ortodontik apareyler -
14 - Ortodontik aparey kullanma ve hijyen eğitimi -
15 - Genel Tekrar -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -