TR EN

İSTATİSTİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ISL213 İSTATİSTİK 3 3 3 6

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür okuması, ödev Saymanın temel ilkesi, Faktoriyel, Permutasyon Anlatım, Soru çözümü
2 Literatür okuması, ödev Kombinasyon, Olasılık Anlatım, Soru çözümü
3 Literatür okuması, ödev Koşullu Olasılık, Bayes Teoremi Anlatım, Soru çözümü
4 Literatür okuması, ödev İstatistik Temel Kavramları, Büyük Sayılar Kanunu Anlatım, Soru çözümü
5 Literatür okuması, ödev Tablolar, Serilerde Frekans Dağılımları, Kümülatif, Kontenjans Tablosu Anlatım, Soru çözümü
6 Literatür okuması, ödev Merkezi Eğilim Ölçüleri, Aritmetik Ortalama Anlatım, Soru çözümü
7 Literatür okuması, ödev Merkezi eğilim ölçüleri, Mod, Medyan ve Merkezi Eğilim Ölçüleri Karşılaştırması Anlatım, Soru çözümü
8 - ARA SINAV -
9 Literatür okuması, ödev Merkezi Dağılım Ölçüleri Anlatım, Soru çözümü
10 Literatür okuması, ödev Rastgele Değişkenler (Kesikli(Süreksiz), Sürekli), Beklenen Değer, Varyans Anlatım, Soru çözümü
11 Literatür okuması, ödev Bazı Kesikli Olasılık Dağılımları-1 (Bernoulli, Binom, Pascal, Poisson, Düzgün Dağılım)I Anlatım, Soru çözümü
12 Literatür okuması, ödev Bazı Kesikli Olasılık Dağılımları-2 (Bernoulli, Binom, Pascal, Poisson, Düzgün Dağılım)I Anlatım, Soru çözümü
13 Literatür okuması, ödev Normal Dağılım Anlatım, Soru çözümü
14 Literatür okuması, ödev Z-Dağılım Anlatım, Soru çözümü
15 Literatür okuması, ödev Normal Dağılım ile Standart Normal Dağılımın Karşılaştırılması Anlatım, Soru çözümü
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -