TR EN

İSTATİSTİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ISL213 İSTATİSTİK 3 3 3 6

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İstatistiğin temel kavramlarını tanımlar. (Define) (Bloom's 1)
Regresyon analizinde bağımlı ve bağımsız değişkeni tanımlar. (Define) (Bloom's 1)
Verilen seriye ait Frekans Dağılımı Tablosunu oluşturur. (Create) (Bloom's 6)
Seriye ait merkezi eğilim ölçülerini hesaplayabilir. (Calculate) (Bloom's 2)
Seriye ait merkezi dağılım ölçülerini hesaplayabilir ve yorumlayabilir. (Calculate) (Bloom's 2) & (interpret) (Bloom's 5)
Z-tablosunu okuyup olasılık değerlerini hesaplayabilir. (Calculate) (Bloom's 2)