TR EN

İLETİŞİM KURAMLARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RTS210 İLETİŞİM KURAMLARI 7 3 3 6

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma “iletişim”, “medya”, “kitle iletişim araçları”, “iletişim kuramları”, “iletişim çalışmaları” ve “medya çalışmaları” kavramlarının değerlendirilmesi ve İletişim kuramlarına ilişkin yapılan dönemleştirme ve sınıflandırmalar Anlatım Soru-cevap yöntemi
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kitle toplumu ve kitle kültürü yaklaşımından medyaya/kitle iletişim araçlarına bakış Anlatım Soru-cevap yöntemi
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Güçlü etki yaklaşımı ve şırınga/hipodermik iğne modeli (Harold Lasswell); psikoloji ve sosyal psikolojiye dayalı iletişim araştırmaları, uyutucu etki ve eşik bekçisi kavramları Anlatım Soru-cevap yöntemi
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sınırlı etki yaklaşımı, iletişimin iki aşamalı akışı kuramı ve kanaat önderi kavramı (Paul Lazarsfeld); kullanımlar ve doyumlar kuramı (Jay Blumler, Herta Herzog, Elihu Katz, Denis McQuail) Anlatım Soru-cevap yöntemi
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Chicago Okulu’nun iletişim ve medya araştırmaları Anlatım Soru-cevap yöntemi
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Matematiksel iletişim kuramı (Claude Elwood Shannon ve Warren Weaver) Anlatım Soru-cevap yöntemi
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Ekme/yetiştirme tezi ve kültürel göstergeler projesi (George Gerbner, Michael J. Morgan ve Nancy Signorielli) Anlatım Soru-cevap yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Gündem koyma/belirleme kuramı (Maxwell McCombs ve Donald Shaw); suskunluk sarmalı kuramı (Elisabeth Noelle-Neumann) Anlatım Soru-cevap yöntemi
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma “imparatorluk ve iletişim araçları”, “araç mesajdır” ve “küresel köy” tezleri (Harold Innis ve Marshall McLuhan) Anlatım Soru-cevap yöntemi
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Yeniliklerin yayılımı kuramı (Everett Rogers); modernleşme kuramı açısından medya (Daniel Lerner, Wilbur Schramm, Lucian Pye Anlatım Soru-cevap yöntemi
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Modernleşme kuramına yönelik eleştiriler, “kültürel emperyalizm”, “medya emperyalizmi” tezleri ve uluslararası iletişimin ekonomi politiği (Herbert Schiller ve Armand Mattelart); propaganda modeli (Noam Chomsky ve Edward Herman) Anlatım Soru-cevap yöntemi
13 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Tekelleşme Anlatım Soru-cevap yöntemi
14 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İletişimin Ekonomi Politiği Anlatım Soru-cevap yöntemi
15 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Güncel olaylar ekseninde ölçme değerlendirme amaçlı tartışma, sorgulama. Anlatım Soru-cevap yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -