TR EN

İLETİŞİM KURAMLARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RTS210 İLETİŞİM KURAMLARI 7 3 3 6

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

En az 2 iletişim kuramını ve kuramların temsilcilerini karşılaştır
İletişim kuramlarının içeriklerini açıklar
En az bir iletişim kuramını detaylıca özetler
İletişim ve medyanın arasında bağlantı kurarak medyanın etkileme günü ortaya koyan kuramlardan en az 3’ünü medya mecraları ile ilgili yapılacak bir araştırmada kullanır
İletişim kuramlarını kronolojik bir biçimde listeler