TR EN

HALK OYUNLARI I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY227 HALK OYUNLARI I 3 3 2 5

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin işleyiş planı, amacı ve içeriğinin açıklanması, Halk oyunları ve folklorun tanımları, Halk oyunları türlerinin yörelere, cinsiyete ve bölgelere göre sınıflandırılması Anlatma yöntemi, gösteri ve soru-cevap tekniği
2 Görsel ve yazılı literatür tarama Halk oyunları türlerine ilişkin örnek video gösterimleri, Farklı yörelere ait halk oyunlarının tanıtılması (Yöre oyunları, müzikleri, çalgıları, kostümleri) Anlatma yöntemi, gösteri tekniği
3 Görsel ve yazılı literatür tarama Halk oyunlarında sahne düzenlemesi (koreografi) teknikleri ve uygulamaları Anlatma ve gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
4 Video izleme Halk oyunlarında kullanılan temel adımların öğretilmesi ve uygulatılması (yürüme, koşma, sekme, atlama, sıçrama, çekme vs.) Gösterip yaptırma yöntemi, soru-cevap tekniği ve uygulamalı grup çalışmaları
5 Halk oyunları oyun müziklerinin dinlenmesi ve video izleme Halk oyunlarında kullanılan müziklerin ve oyun adımlarının ritmik yapılarının analizi Anlatma yöntemi, gösteri tekniği, eşli çalışma yöntemi, uygulamalı grup çalışmaları
6 Video izleme ve oyun müziğini dinleme İstanbul Kasabı ve Atabarı oyun adımlamalarının öğretilmesi ve müzik eşliğinde uygulatılması Gösterip yaptırma yöntemi, soru-cevap tekniği ve uygulamalı grup çalışmaları
7 Video izleme İstanbul Kasabı ve Atabarı oyunu için müzik eşliğinde sahne düzenlemesi uygulamaları Tartışma yöntemi, Uygulamalı Grup çalışmaları
8 - ARA SINAV -
9 Koreografi çizim çalışmaları ve video izleme İstanbul Kasabı ve Atabarı oyunu için müzik eşliğinde sahne düzenlemesi uygulamaları Uygulamalı Grup çalışmaları ve tekrar yöntemi
10 Video izleme ve oyun müziğini dinleme Yandım Ayşe'm oyun adımlamalarının öğretilmesi ve müzik eşliğinde uygulatılması Gösterip yaptırma yöntemi, soru-cevap tekniği ve uygulamalı grup çalışmaları
11 Koreografi çizim çalışmaları ve video izleme Yandım Ayşe'm oyunu için müzik eşliğinde sahne düzenlemesi uygulamaları Tartışma yöntemi, Uygulamalı Grup çalışmaları
12 Video izleme ve oyun müziğini dinleme Henne oyun adımlamalarının öğretilmesi ve müzik eşliğinde uygulatılması Gösterip yaptırma yöntemi, soru-cevap tekniği ve uygulamalı grup çalışmaları
13 Koreografi çizim çalışmaları ve video izleme Henne oyunu için müzik eşliğinde sahne düzenlemesi uygulamaları Tartışma yöntemi, Uygulamalı Grup çalışmaları
14 Koreografi çizim çalışmaları ve video izleme Henne ve Yandım Ayşe'm oyunlarının müzik eşliğinde sahne düzenlemesi uygulamaları Tartışma yöntemi, Uygulamalı Grup çalışmaları
15 Koreografi çizim çalışmaları ve video izleme Henne ve Yandım Ayşe'm oyunlarının müzik eşliğinde sahne düzenlemesi uygulamaları Uygulamalı Grup çalışmaları ve tekrar yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -