TR EN

İKTİSADA GİRİŞ I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
EKF109 İKTİSADA GİRİŞ I 1 3 3 4

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ders izlencesinin gözden geçirilmesi. Dersin ve ders izlencesinin tanıtılması. İktisat biliminin temelleri, önemi ve diğer bilim dallarıyla olan ilişkisi. Temel kavramlara gir Anlatma, Soru-CevapİŞ
2 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Güncel ekonomik gelişmelerin takip edilmesi. Kıtlık kanunu ve ekonomi ilmi, Gereksinme, Kaynaklar. Anlatma, Örnek Olay
3 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Güncel ekonomik gelişmelerin takip edilmesi. Üretim, İş bölümü, uzmanlaşma ve mübadele, Bölüşüm, Tüketim, Talep Kanunu. Anlatma, Örnek Olay
4 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Güncel ekonomik gelişmelerin takip edilmesi. Talep Fonksiyonu, Talebin Fiyat Esnekliği. Anlatma, Örnek Olay
5 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Güncel ekonomik gelişmelerin takip edilmesi. Arz Kanunu, Arz Esnekliği, Tam Rekabet Piyasası ve Dengesi. Anlatma, Örnek Olay
6 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Güncel ekonomik gelişmelerin takip edilmesi. Kısmi Denge Analizi, Piyasa Dengesi ve Zaman, Talebin Çapraz Esnekliği, Tarımsal Ürün Fiyatlarına Devlet Müdahalesi. Anlatma, Örnek Olay
7 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Güncel ekonomik gelişmelerin takip edilmesi. Esneklik ve Verginin Yansıması, Tüketici Teorisi, Toplam Fayda, Marjinal Fayda. Anlatma, Örnek Olay
8 - ARA SINAV -
9 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Güncel ekonomik gelişmelerin takip edilmesi. Faydanın Ölçülemeyeceğini Savunanlar: Ordinal Fayda Yaklaşımı, Tüketici Dengesi, Paranın Marjinal Faydası ve Tasarruf. Anlatma, Problem Çözme
10 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Güncel ekonomik gelişmelerin takip edilmesi. Farksızlık Analizi ve Tüketici Dengesi: Ordinal fayda yaklaşımı, Bütçe Doğrusu. Anlatma, Problem Çözme
11 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Güncel ekonomik gelişmelerin takip edilmesi. Üretim Fonksiyonu ve Verim Analizi, Azalan Verimler Kanunu, Kısa Dönemde Üretim, Üretimde Üç Evre ve Optimal Faktör Bileşim Oranı Seçimi. Anlatma
12 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Güncel ekonomik gelişmelerin takip edilmesi. Maliyet Analizi, Üretim Maliyeti ve Zaman: Kısa ve Uzun Dönem, Kısa Dönemde Maliyet, Kısa Dönem Maliyet Eğrileri. Anlatma
13 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Güncel ekonomik gelişmelerin takip edilmesi. Uzun Dönemde Üretim, Uzun Dönem Maliyetler, Uzun Dönem Maliyet Eğrileri, İçsel Ekonomiler (Ölçek Ekonomisi), Dışsal Ekonomiler, Firma Dengesi ya da Kâr Maksimizasyonu Koşulu. Anlatma
14 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Güncel ekonomik gelişmelerin takip edilmesi. Firma Dengesi ve Sektör (Endüstri) Dengesi, Tam Rekabet Piyasasında Firmanın kısa dönem Dengesi, Kısa Dönemde Kâr Koşulu, Tam Rekabet Piyasasında Uzun Dönem, Firmanın ve Piyasanın Uzun Dönem Dengesi. Anlatma
15 Geçmiş konulara ilişkin soru hazırlanması Genel tekrar Anlatma, Soru-Cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -