TR EN

KRİZ YÖNETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HRY311 KRİZ YÖNETİMİ 5 3 3 5

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Konulara genel bakış ve derse giriş: Kriz olgusu. -
2 - Kriz tanımı, özellikleri, evreleri. -
3 - Kriz yönetimi ve kriz senaryoları. -
4 - Kriz yönetim süreci. -
5 - Krizden önce, kriz sırasında ve kriz sonrasında iletişim. -
6 - Kriz yönetiminde halkla ilişkiler planı. -
7 - Kriz iletişiminde hedef kitle. -
8 - ARA SINAV -
9 - Etkileri açısından kriz türleri ve ortaya çıkış nedenleri. -
10 - Kriz türleri ile ilgili sunumlar. -
11 - Kriz yönetimi ve kriz iletişiminde kültürel farklılıkların rolü. -
12 - Bir kriz planının hazırlanması ve medya ile ilişkiler. -
13 - Kurum içi yaşanan krizlerde strateji belirleme. -
14 - Kurum dışından kaynaklanan krizlerde strateji belirleme. -
15 - Dünyadan ve Türkiye’den kriz örneklerinin incelenmesi. -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -