TR EN

KRİZ YÖNETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HRY311 KRİZ YÖNETİMİ 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Kriz yönetimi kavramını açıklar.
Kriz sürecinin aşamaları ve etkilerini ortaya koyar.
Kriz anı, öncesi ve sonrası kriz yönetim çalışmalarını analiz eder ve bu doğrultuda krize yanıt sürecini gözden geçirir.
Bir kriz planı tasarlar ve olası krizleri tahmin eder.