TR EN

Kariyer ve Akademik İlerleme Olanakları

Kariyer Olanakları

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programı mezunları, kamu ve özel sektörün çeşitli birimlerinde diplomat, danışman, denetmen, uzman ve yönetici olarak istihdam edilebilirler. Bakanlıklar, müsteşarlıklar ve büyükelçiliklerin yanı sıra uluslararası örgütler, düşünce ve araştırma merkezleri, dış ticaret şirketleri, bankalar ve turizm işletmeleri ile medyanın dış haberler servisleri mezunlarımızın çalışabilecekleri yerler arasındadır. Akademik hayatı tercih edecek öğrencilerimiz, ilgi alanları doğrultusunda doktora programlarına kaydolabilirler.

Çalışma Olanakları

Siyaset Bilimi ve Uluslararasi İlişkiler yüksek lisans programi mezunlari sahip olduklari disiplinler arasi alt yapi sayesinde, gerek kamu gerekse özel sektörde, siyaset, işletme-ekonomi-finans, turizm ve medya çalişma alanlarinda istihdam edilebilirler.

Yatay Geçiş

Dikey Geçiş