TR EN

Dersin Program Çıktıları İle Olan İlişkileri

(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
Zorunlu Dersler
Dersin Adi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 T %
SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA VE TASARIM YÖNTEMLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA VE TASARIM YÖNTEMLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOKTORA TEZİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOKTORA TEZİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOKTORA TEZİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOKTORA TEZİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOKTORA TEZİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOKTORA TEZİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOKTORA TEZİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOKTORA TEZİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEZE GİRİŞ VE SEMİNER 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 3 74 18,14
TEZE GİRİŞ VE SEMİNER 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 3 74 18,14
DOKTORA YETERLİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOKTORA YETERLİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOKTORA TEZ ÖNERİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOKTORA TEZ ÖNERİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM 10 10 10 10 10 8 8 8 10 10 8 10 10 10 10 6 148 36,27
Seçmeli Dersler
Dersin Adi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 T %
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE STRATEJİ VE GÜVENLİK KAVRAMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÇAĞDAŞ SİYASAL SİSTEM ANALİZİ 3 1 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 2 4 3 52 72,22
SOVYETLER VE RUSYA DIŞ POLİTİKASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİ İÇERİSİNDE GÜVENLİK MİMARİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÇİN ÇALIŞMALARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DÜNYA SİYASETİNDE ETNİK SORUNLAR VE MİLLİYETÇİLİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORTA DOĞU DEVLETLERİNİN DIŞ POLİTİKA ANALİZİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ: ÇATIŞMA VE GÜVENLİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KÜRESELLEŞME VE MİLLİYETÇİLİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASI DÜNYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORTADOĞUDA SİYASET VE ÇATIŞMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRK DÜŞÜNCE HAYATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM 3 1 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 2 4 3 52 72,22