TR EN

Kariyer ve Akademik İlerleme Olanakları

Kariyer Olanakları

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları, yurt içi ve yurt dışında kamu ve özel sektörlerin çeşitli birimlerinde geniş kariyer olanaklarına sahiptirler. Mezunlar çalıştıkları kurumlara göre diplomat, danışman, orta ve üst düzey yönetici, denetmen ve uzman olarak istihdam edilebilirler. Bakanlıklar, müsteşarlıklar ve büyükelçiliklerin yanı sıra uluslararası örgütler, düşünce ve araştırma merkezleri, dış ticaret şirketleri, bankalar ve turizm işletmeleri ile medyanın dış haberler servisleri mezunların çalışabilecekleri yerler arasındadır. Akademik hayatı tercih edecek öğrenciler ise ilgi alanları doğrultusunda yüksek lisans ve doktora programlarına devam edip, akademik alanda da kendilerine yer bulabilirler. 

Çalışma Olanakları

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları sahip oldukları disiplinler arası alt yapı sayesinde, gerek kamu gerekse özel sektörde, siyaset, işletme-ekonomi-finans, turizm ve medya çalışma alanlarında istihdam edilebilirler.

Yatay Geçiş

Üniversitemiz önlisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir.

Dikey Geçiş

Bölümümüze Dikey Geçiş ile geçmek isteyen tüm öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı’na girerek yeterli puanı aldıkları takdirde ÖSYM tarafından yerleştirilirler. Tüm şartları yerine getiren öğrenciler böylece okulumuzda dört yıllık lisans eğitimi almaya hak kazanır.