TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal  Bilimler Fakültesi bünyesinde kaliteli, yenilikçi, rekabetçi bir eğitim anlayışıyla farkındalık yaratan profesyoneller yetiştirilmek üzere, eğitimde uluslararasılaşma gerçekleştirme amacıyla kurulmuştur. Eğitim dili Türkçe olan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü küresel ve bölgesel düzeyde devlet ve devlet dışı uluslararası aktörlerin, kurumların ve yapıların genel özellikleri, bu aktör ve yapıların siyasi, ekonomik ve sosyal anlamdaki değişimleri ve birbirleri ile olan ilişkileri, dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen gelişme ve yenilikler, AB ve Birleşmiş Milletler gibi önemli uluslararası örgütler, başta Avrasya ve Orta Doğu olmak üzere farklı bölgeler ve ABD ve Rusya başta olmak üzere uluslararası sistemin başat güçlerinin iç dinamikleri ve dış politikaları gibi pek çok alanı inceler. Bilimsel araştırma yapma, eleştirel yaklaşımlar geliştirme ve teorik bir çerçeve oluşturma konusunda öğrencileri donatarak, kişisel çalışmaları için kendilerini uzun vadeli olarak geliştirme imkânı sunan program, dört yıllık lisans eğitimi süresince öğrencilerine siyaset, ekonomi ve diplomasi alanlarında güncel ve teknolojik kaynaklarla desteklenen kuramsal ve uygulamalı bilgilerle donanmış ulusal ve uluslararası boyutta kazanımlar, bilgi ve beceriler kazandırmaktadır.

Programın Hedefi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü programın bilgisine sahip, akademik becerileri gelişmiş, etrafındaki dünyayı eleştirel bir şekilde değerlendirebilen ve iletişim becerileri güçlü öğrenciler yetiştirmeyi hedefler. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programından mezun olan her bir öğrencinin yerel, ulusal ve uluslararası düzlemlerde uluslararası gelişmeleri ve siyaset bilimindeki kavramlara, olgulara ve teorilere dair bilgi sahibi olması, siyasi yaşam içindeki davranışlar, kuruluşlar, örgütler ve felsefi temeller dâhil olmak üzere siyasi dünyayı kapsamlı bir şekilde analiz edebilmesi, Türk siyaseti, karşılaştırmalı siyaset, uluslararası ilişkiler ve siyasi düşünce alanlarındaki çalışmaların parçası önemli araştırmalara ve teorik tartışmalara katkı yapmak için gerekli becerileri taşıması,  uluslararası gelişmelerle ilgili temel konularda yaratıcı ve eleştirel düşünebilmesi ve siyaset bilimi/uluslararası ilişkilerle ilgili alanlarda iş sahibi olmak için gerekli becerileri kazanmış olması hedeflenir.