TR EN

İSTATİSTİK I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
EKF223 İSTATİSTİK I 3 3 3 6

KAYNAKLAR

Murray R. Spiegel, Larry J. Stephens.(2013). Statistic.Nobel Akademik Yayıncılık
Çil,B(2008). İstatistik. 8. Baskı. Detay Yayıncılık
Fikri Akdeniz, Olasılık ve İstatistik