TR EN

FİNANSAL TABLOLAR DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BAY319 FİNANSAL TABLOLAR 5 3 3 5

KAYNAKLAR

Toroslu, M. V., Durmuş, C., N. (2015), Finansal Tablolar Analizi, İstanbul: Seçkin Kitabevi
Çabuk, A., Lazol, İ. (2008), Mali Tablolar Analizi, İstanbul: Ekin Kitabevi
Arat,M. Çetin, A.(2011), Finansal Durum Tabloları Analizi, İstanbul:Marmara Üniversitesi Nihad Sayar Eğitim Vakfı
Güvemli, O., Güvemli, B. (2016), Mali Tablolar Dinamik Tahlili, İstanbul: İsmmmo
Toroslu, M. V., Durmuş, C., N. (2015) Finansal Tablolar Analizi, İstanbul: Seçkin Kitabevi