TR EN

SOSYOLOJİYE GİRİŞ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS115 SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2 3 3 4

KAYNAKLAR

Giddens, A., Sutton, W.,P. (2016). Sosyoloji. 7. edisyon. Çev. Ö. Baldık. İstanbul: Kırmızı Yayınları.
Macionis, J.J. (2015). Sosyoloji. 2. baskı. Ed. V. Akan. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Veysel Bzkurt, (2018), Değişen Dünyada Sosyoloji, 14. Baskı, Ekin Basım Dağıtım, Bursa.
Kolektif, (2013), Sosyolojiye Giriş, Ed: Hayati Beşirli- İhsan Çapçıoğlu, Grafiker Yayınları, Ankara.
Ritzer, G. (2015). Introduction to Sociology. London: Sage Publication.
Konularla ilgili internet makaleleri