TR EN

KİTLE İLETİŞİMDE PROBLEMLER VE ETİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
THY324 KİTLE İLETİŞİMDE PROBLEMLER VE ETİK 5 3 3 5

KAYNAKLAR

Ruhdan, U. (2009). İletişim Etiği Sorunlar ve Sorumluluklar, Ankara: Dipnot Yayınları.
Ragıp, D. Süleyman, İ vd. (2009). Medya, Etik ve Hukuk, İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları.
Bülbül, A. R. (2001). İletişim ve Etik, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Charles E. (2014). Digital Media Ethics, UK: Polity Press.