TR EN

MESLEKİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ADP212 MESLEKİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI 3 3 3 4

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Alanında edinmiş olduğu olgusal bilgileri, yerinde uygulama yaptığı iş ortamında karşılaştığı uygulamalar ile pekiştirir.
Alanında edinmiş olduğu bilişsel (mantıksal, sezgisel ve yaratıcı düşünme) ve uygulama (el, yöntem, malzeme, araç ve gereçlerin kullanımı) becerilerini iş ortamında karşılaştığı problemleri çözmek için kullanır.
Alanı ile ilgili süreklilik arz eden uygulamaları bir bütünlük içerisinde değerlendirerek, karşılaşılan problemlerin çözümlerine katkıda bulunur.
Alanı ilgili konularda, bulunduğu iş ortamına uygun olan sözlü ve yazılı iletişim yetkinliklerini geliştirir.
Alanı ilgili konularda, bulunduğu iş yerinin özelliklerine uygun güncel teknolojileri kullanır.