TR EN

KURUMSAL İMAJ YÖNETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT338 KURUMSAL İMAJ YÖNETİMİ 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Kurumsal imaja yönelik tanımlardan en az 5 tanesini sınıflandırır
Kurumsal imaj unsurlarından en az 4’ünü doğru bir şekilde açıklar
İmaj oluşumu aşamasındaki kavramları analiz eder.
Kurumun istediği imaj ile hedef kitlelerde oluşmuş olan imajı (imaj boşluğunu) karşılaştırır
İmaj yaratımı bağlamında medya araçlarının önemini açıklar ve medya araçlarını önemleri açısından karşılaştırır.