TR EN

MATEMATICAL ECONOMY DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ECF357 MATEMATICAL ECONOMY 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Limit ve süreklilik kavramlarını açıklar.(explain) (2)
Türevi İktisadi analize uygular.(use) (3)
Doğrusal iktisadi modelleri analiz eder.(analyze) (4)
İktisattaki kavramları matematiksel olarak açıklar.(explain) (2)
İktisadi aktivitelere modelleme uygular.(use) (3)