TR EN

ULUSLARARASI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT425 ULUSLARARASI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Uluslararası halkla ilişkiler ortamlarının en az 3’ünü tanımlar
Uluslararası halkla ilişkiler ve tanıtım kampanya aşamalarını listeler
Uluslararası halkla ilişkiler ve tanıtıma ait kavramlardan en az 4’ünü özetler
Uluslararası halkla ilişkileri aktörlerinden en az 2’sinin niteliklerini özetler
Uluslararası ve Türkiye’de yapılan uluslararası ve yerel halkla ilişkiler ve tanıtım kampanyalarını örnek olayları referans alarak karşılaştırmalı olarak analiz eder
Uluslararası halkla ilişkilerin uygulamalarını bir örnek olay üzerinden değerlendirir