TR EN

TÜRKİYE TÜRKÇESİ III DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
TDE429 TÜRKİYE TÜRKÇESİ III 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Cümlenin ögelerini ve cümle dışı ögeleri listeler.
Kelime gruplarını akademik literatürü esas alarak tanımlar.
Cümlenin ögelerini örnek metinler üzerinde inceler.
Kelime gruplarını örnek metinler üzerinde inceler.
Cümlenin ögeleri ve kelime grupları arasındaki bağlantıları ilişkilendirir.