TR EN

BUZ PATENİ I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY233 BUZ PATENİ I 3 3 2 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Buz pateni branşı ile ilgili temel kavramları açıklar.
Buz pateni branşı ile ilgili kuralları açıklar ve uygular
Buz pateni branşına özgü ısınma ve soğuma egzersizlerini uygular.
Buz pateni branşına ait temel teknikleri uygular.