TR EN

BUZ PATENİ I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY233 BUZ PATENİ I 3 3 2 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, buz pateni branşına ait temel teknikleri uygulama becerisi kazandırmak.
İçerik: Dersin içeriği; tanışma, dersle ilgili genel ve özel açıklamalar, buz patenine giriş ve buz pateninin tarihçesi, buz pateni oyun kuralları ve, öne ve geriye kayma uygulama çalışmaları, öne limon, geriye limon, geriye kayma uygulama çalışmaları, öne ve geriye spiral kayma uygulama çalışmaları, sağ ve sol spiral, kar sabanı duruşu uygulama çalışmaları, pivot tekniğine önden geriye, geriden öne geçiş uygulama çalışmaları, öne çapraz kayma uygulama çalışmaları geriye çapraz kayma teknikleri ve uygulama çalışmaları, buz pateni dört ana pozisyonu ve uygulama çalışmaları, buz pateni geri çıkış uygulama çalışmaları, buz pateninde çift ayak spin dönüş uygulama çalışmaları ve buz pateninde atlamalar; wals jump uygulama çalışmaları konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Buz pateni branşı ile ilgili temel kavramları açıklar.
Buz pateni branşı ile ilgili kuralları açıklar ve uygular
Buz pateni branşına özgü ısınma ve soğuma egzersizlerini uygular.
Buz pateni branşına ait temel teknikleri uygular.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Tanışma, Dersle ilgili genel ve özel açıklamalar, buz patenine giriş ve buz pateninin tarihçesi, Buz pateni oyun kuralları Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
2 Görsel ve yazılı literatür tarama ve video izleme Buz pateni branşına özgü ısınma ve soğuma egzersizleri, Öne ve geriye kayma uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
3 Görsel ve yazılı literatür tarama ve video izleme Öne limon, geriye limon, geriye kayma uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
4 Görsel ve yazılı literatür tarama ve video izleme Öne ve geriye spiral kayma uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı bireysel ve eşli çalışmalar
5 Video izleme Sağ ve sol spiral, kar sabanı duruşu uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı bireysel ve eşli çalışmalar
6 Konuya ilişkin kitap bölümü okuma ve video izleme Pivot tekniğine önden geriye, geriden öne geçiş uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı bireysel çalışmalar
7 Video izleme Öne çapraz kayma uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı bireysel çalışmalar
8 - ARA SINAV -
9 Video izleme Ara sınav hazırlık çalışmaları Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı bireysel çalışmalar
10 Konuya ilişkin kitap bölümü okuma ve video izleme Geriye Çapraz kayma teknikleri ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı bireysel çalışmalar
11 Görsel ve yazılı literatür tarama ve video izleme Buz pateni dört ana pozisyonu ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı bireysel çalışmalar
12 Video izleme Buz pateni geri çıkış uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı bireysel çalışmalar
13 Konuya ilişkin kitap bölümü okuma ve video izleme Buz pateninde çift ayak spin dönüş uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı bireysel çalışmalar
14 Video izleme Buz pateninde atlamalar; Wals Jump uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı bireysel çalışmalar
15 Video izleme ve yorumlama Final sınavına hazırlık çalışmaları Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı bireysel çalışmalar
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Levy, J. (2018). Adult Figure Skating 101: Ready, set, glide. Independently published, US.
Poe, C. (2002). Conditioning for Figure Skating: Off-Ice Techniques for On-Ice Performance. McGraw-Hill Education, US.
Çömük, N. ve Erden, Z. (2010). Artistik buz pateninde üçlü sıçrayış performansının çeviklik ve reaksiyon zamanı ile ilişkisi. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 21(2), 75-80.
Açıkada, C. (2018) Antrenman Bilimi, Kuzey Kitapevi, İstanbul.
Tunçay, C.M. (2009). Buz Pateni. Efil Yayınevi Yayınları, İstanbul.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
3
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
2
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
2
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
3
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
5
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
5
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
5
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
1
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
2
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
3
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 8 2 16
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 6 2 12
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 125
Genel Toplam 125
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0