TR EN

RİTİM EĞİTİMİ VE DANS I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY235 RİTİM EĞİTİMİ VE DANS I 3 3 2 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Ritim ve dans ile ilgili kavramları tanımlar.
Ritim ve dansın tarihsel gelişim sürecini açıklar.
Ritim ve ritim çeşitleri ile ilgili kavramları yorumlar.
Ritim eşliğinde dansın temel adım tekniklerini uygular.
Belli bir ritim eşliğinde vücut parçalarını içeren alıştırmaları istenilen nitelikte uygular.
Müziğin türüne göre hareket becerilerini kullanarak, dans kompozisyonlarını uygular.