TR EN

GÜREŞ I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY214 GÜREŞ I 4 3 2 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Güreş sporu ile ilgili teknik terimleri ve oyun kurallarını açıklar.
Güreş sporunun tarihsel gelişimini açıklar.
Güreş sporuna ilişkin, yerde ve ayakta uygulanan temel teknikleri uygular.
Güreş sporuna özgü temel teknik hareketleri, eşli çalışmalar içerisinde uygular.