TR EN

ORYANTİRİNG I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY242 ORYANTİRİNG I 4 3 2 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Oryantiring branşına ait temel kavramları açıklar.
Oryantiring branşının tarihsel gelişimini özetler.
Oryantiring haritasında kullanılan sembolleri açıklar.
Oryantiring hedef bilgi kartının kullanım amacını açıklar.
Oryantiring branşına ait kuralları açıklar ve uygular.
Salon oryantring, kazık traversi oryantiring, hat oryantiring ve arazi (kaba) oryantiring türlerini kurallarına uygun bir şekilde uygular.