TR EN

TEMEL DONANIMLI DALIŞ I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY252 TEMEL DONANIMLI DALIŞ I 4 3 2 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Dalış branşında kullanılan kavramları tanımlar .
Dalış branşına özgü temel dalış işaretlerini açıklar .
Dalış branşında uyulması gereken kuralları ve bu kuralların önemini açıklar.
Dalış malzemelerinin bakımını ve saklanma yöntemlerini açıklar .
Dalış malzemeleri ve ekipmanlarını tanır ve amaca uygun kullanır .
Dalış branşına özgü temel teknikleri uygular .