TR EN

TEMEL DONANIMLI DALIŞ I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY252 TEMEL DONANIMLI DALIŞ I 4 3 2 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin Amacı; öğrencilere, dalış branşına özgü temel teknikleri uygulayabilecek beceriyi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği, dalışın tarihçesi dünyada ve Türkiye’de gelişimi, TSSF-CMAS tanımı ve Türkiye genelinde mevcut dalış faaliyetleri, dalış branşında kullanılan temel kavramlar, temel dalış işaretleri ve uyulması gereken kurallar, dalış malzemeleri bakımı ve saklanması, güvenli dalış kuralları ve acil durumlarda yapılması gereken uygulamalar, dalış tabloları ve dalış hastalıkları, dalış fizyolojisi, karada yapılan uygulamalı dalış teorisi ve gösterimi, abc malzeme ile çalışma, su yüzeyinde dalış uygulamaları ve tüplü dalış uygulamaları konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Dalış branşında kullanılan kavramları tanımlar .
Dalış branşına özgü temel dalış işaretlerini açıklar .
Dalış branşında uyulması gereken kuralları ve bu kuralların önemini açıklar.
Dalış malzemelerinin bakımını ve saklanma yöntemlerini açıklar .
Dalış malzemeleri ve ekipmanlarını tanır ve amaca uygun kullanır .
Dalış branşına özgü temel teknikleri uygular .

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin işleyişi ile ilgili genel açıklamalar, dalış ile ilgili tanım ve kavramlar, Dalış’ın tarihçesi Anlatım ve soru-cevap yöntemi
2 Literatür tarama TSSF-CMAS tanımı ve Türkiye genelinde mevcut dalış faaliyetleri Anlatım ve soru-cevap yöntemi
3 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Dalış branşında kullanılan temel kavramlar Anlatım ve soru-cevap yöntemi
4 Görsel ve yazılı literatür tarama ve video izleme Temel dalış işaretleri ve uyulması gereken kurallar Anlatım ve soru-cevap yöntemi
5 Görsel ve yazılı literatür tarama ve video izleme Dalış malzemeleri bakımı ve saklanması Anlatım, soru-cevap ve gösteri yöntemi
6 Görsel ve yazılı literatür tarama ve video izleme Güvenli dalış kuralları ve acil durumlarda yapılması gereken uygulamalar Anlatım, soru-cevap, gösteri yöntemi ve grup çalışması
7 Görsel ve yazılı literatür tarama ve video izleme Dalış tabloları ve dalış hastalıkları Anlatım, soru-cevap ve gösteri yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Dalış fizyolojisi Anlatım ve soru-cevap yöntemi
10 Görsel, yazılı literatür tarama ve video izleme Karada yapılan uygulamalı dalış teorisi ve gösterimi Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı bireysel çalışma
11 Görsel, yazılı literatür tarama ve video izleme ABC Malzeme ile Çalışma Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı bireysel çalışma
12 Video izleme Su yüzeyinde Dalış uygulamaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı bireysel çalışma
13 Video izleme Tüplü dalış uygulamaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı bireysel çalışma
14 Video izleme Dalış uygulamaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı bireysel çalışma
15 Video izleme ve yorumlama Dalış uygulamaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı bireysel çalışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Jackson, J. (2009). Her Yönüyle Dalış Kitabı. Alfa Yayıncılık, İstanbul.
Halls, M. ve Krestovnikoff, M. (2011). Tüplü Dalış (K.DL.TPDL). İnkılap Yayınları, İstanbul.
Orr, D. ve Douglas, E. (2007). Scuba Diving Safety. Human Kinetics, US.
Coleman, C. (2004). The Certified Diver's Handbook: The Complete Guide to Your Own

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
2
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
1
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
2
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
3
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
1
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
3
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
2
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
1
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
1
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
1
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
2
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 8 2 16
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 6 2 12
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 125
Genel Toplam 125
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0