TR EN

ANTRENMAN MODELLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANY411 ANTRENMAN MODELLERİ 7 3 3 3

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

1.Antrenman modellerine ilişkin temel kavramları tanımlar.
2.Fonksiyonel antrenman modellerini açıklar.
3.Performans test protokollerini açıklar ve test sonuçlarını analiz eder.
4.Motorik özellikleri geliştirmek amacıyla hazırlanan antrenman modellerini inceler ve içeriğin uygunluğunu değerlendirir.
5.Farklı cinsiyet ve yaş guruplarına yönelik antrenman planı hazırlar.