TR EN

SPORDA YETENEK SEÇİMİ VE İLKELERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANY306 SPORDA YETENEK SEÇİMİ VE İLKELERİ 6 2 2 3

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Sporda yetenek seçimi ile ilgili ilkeleri açıklar .
Yetenekli sporcuların özelliklerini açıklar .
Bireysel ve takım sporlarında yetenek seçimini belirlemek için kullanılan testleri uygular .
Bireysel ve takım sporlarında yetenek seçiminde kullanılan testlerden elde edilen verileri inceler (examine) ve sonuçlarını değerlendirir .
Yapısal ve psiko-sosyal özelliklerini göz önünde bulundurarak, çocukları ve gençleri uygun spor branşlarına yönlendirmek için yetenek seçimi yapar.