TR EN

EKONOMİYE GİRİŞ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY367 EKONOMİYE GİRİŞ 7 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Ekonomi ile ilgili kavramları tanımlar.
Spor ekonomisinin unsurlarını ve özelliklerini açıklar.
Spor ekonomisinin oluşturduğu ekonomik etkiyi ve ulusal gelire sağladığı katkının düzeyini tartışır.
Spor ekonomisinin oluşturduğu ekonomik etkiyi ölçer.
Dünyada ve Türkiye’de Spor ekonomisi pazarlama sistemlerinin yapısı ve işleyişini analiz eder.