TR EN

MEDYA ANALİZİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
YMG303 MEDYA ANALİZİ 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Medya analizi çerçevesinde, medyanın kültürü belirleme gücünü ve küreselleşme ile kültür arasındaki ilişkiyi yorumlar.
Rating ölçümleri ve tirajlar baz alınarak medyanın kamuoyunu etkileme sürecinde nostaljik değerlerin etkisini ve katkısını ayırt eder.
Medyanın izleme alışkanlıklarını ve ölçümlerini dikkate alarak verilen haberler bazında medyanın şiddete, cinselliğe ve cinsiyetçiliğe etkisini yorumlar.
Medyanın etkileme gücünü dikkate katarak, farklı yaş gruplarının medya içeriklerinden nasıl etkilendiğini açıklar.