TR EN

TÜRKİYE SOSYOLOJİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
YMG409 TÜRKİYE SOSYOLOJİSİ 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Türkiye sosyolojisini genel hatlarıyla ve özellikleriyle inceler.
Türkiye’de sosyoloji ile ilgili gelişimleri açıklar.
Türk sosyologlar ile ilgili örnekler verir.
Türkiye’de sosyolojinin günümüzde geldiği noktayı tartışır.