TR EN

BANKA VE SİGORTA MUHASEBESİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BAY419 BANKA VE SİGORTA MUHASEBESİ 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Hayat ve hayat dışı sigortalarındaki üretim muhasebesi kayıtlarını yorumlar
Sigorta tek düzen hesap planını listeler
Banka muhasebesinin genel muhasebe ile ilişkilerini ve farklılıklarını analiz eder
Bankacılıkla ilgili işlemlerin özelliklerinin kavrar.
Bankacılık hizmetlerinde mevduat türlerinin muhasebeleştirir
Reasürans ve koasürans işlemlerinin muhasebesini uygular
Kazanılmamış prim karşılıklarını değerlendirir