TR EN

HABER SOSYOLOJİSİ VE TEMSİL DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
THY333 HABER SOSYOLOJİSİ VE TEMSİL 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Siyaset, ekonomi ve haber arasındaki bağlantıyı analiz eder.
Haber üretim süreci ile haber metni arasındaki politik ve ideolojk bağlantıyı değerlendirir.
Haber üretim sürecinin yapısını ve işleyişini farklı iletişim araçlarına göre ayırt eder.
Basın özgürlüğü kavramını tarihsel boyutuyla sorgular.