TR EN

SOSYAL HİZMET KURAMLARI I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT213 SOSYAL HİZMET KURAMLARI I 3 3 3 6

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Mesleki kimliğine uygun yaklaşım ve kuramları tanımlar
Sosyal hizmetin uygulama çerçeveleri hakkında sahip olduğu bilgisi aracılığıyla mesleki yaşantısında sosyal hizmet müdahale sürecini açıklar
Bilişsel davranışçı teori ile davranışsal teorinin benzerliklerini ve farklılıklarını ayırt eder
Etnik duyarlı yaklaşımın ilkeleri doğrultusunda sosyal çalışma sürecini organize eder
Feminist yaklaşım bilgisi ile kadınla sosyal çalışma sürecini organize eder