TR EN

YENİ MEDYA VE SİMÜLASYON DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
YMG314 YENİ MEDYA VE SİMÜLASYON 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Yeni iletişim teknolojilerinin özelliklerini açıklar.
Yeni medya ile birlikte iletişim alanında yaşanan değişimleri tartışır.
Sanal gerçeklik kavramını açıklar.
Yeni medya ve simülasyon ilişkisini ortaya koyar.