TR EN

YURTTAŞ GAZETECİLİĞİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
YMG411 YURTTAŞ GAZETECİLİĞİ 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Yurttaş gazeteciliği kavramını tanımlar.
Yurttaş gazeteciliğinin basın faaliyetlerindeki yeri ve önemini ifade eder.
Yurttaş gazeteciliği kavramının uygulama alanı ve temel ilkelerini açıklar.
Yurttaş gazeteciliği ile haberin oluşumundaki yeni etkileri yorumlar.