TR EN

DİJİTAL KÜLTÜR DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
YMG408 DİJİTAL KÜLTÜR 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Web standartlarını planlar.
Dijitalleşme ve kültür alanına ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgiler ve fikirler arasında bağlantı kurar.
Farklı disiplinlerin dijital kültürden ne ölçüde etkilendiğini öğrenip aralarındaki farklılıkları ve benzerlikleri değerlendirir.
İnternet, Enformasyon, Bilgi ve yeni iletişim teknolojilerini inceler.
Aktivist hareketlere dayalı özellikle çevrimiçi pratiklerden ve ideolojilerden yola çıkarak olayları değerlendirir.