TR EN

NÜTRİSYONEL GENETİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GSY418 NÜTRİSYONEL GENETİK 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Genetik faktörlerin beslenme ile ilişkisini yorumlayabilecektir.
Genetik ve diyet ilişkisini açıklar.
Beslenmeye bağlı genetik faktörleri ilişkilendirir.
Besin alerjisi, kolesterol düzeyi, kan şekeri gibi kişilere bağlı farklılık gösteren parametrelerin genetik alt yapısını açıklar.
Hastalıklara bağlı gen ekspresyonunu çözümleyecek yolları tartışır.