TR EN

İNTERAKTİF MEDYA DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HRY423 İNTERAKTİF MEDYA 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Sosyal medya ve ilgili terimleri açıklar.
Geleneksel ve yeni medyayı kavramlarını karşılaştırır.
Dijital dönemde yeni teknolojilerin ve sonraki gelişmelerin yeni medya ile olan ilişkisini ortaya koyar.
Dijital dönemde toplum, kültür, medya arasındaki ilişkiler ve değişiklikleri tartışır.