TR EN

YATIRIM PROJE ANALİZİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
IBY315 YATIRIM PROJE ANALİZİ 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Proje değerlendirme yöntemlerini açıklar.
Yatırım projeleri ile ilgili fizibilite raporunu açıklar.
Finansal proje değerleme yöntemlerinin yardımıyla işletme yatırım kararlarını değerlendirir.
Yatırımın teknik ve ekonomik etüdlerini yorumlar.
Riskli yatırım projelerini değerlendirir.