TR EN

İŞLETMEYE GİRİŞ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MIY325 İŞLETMEYE GİRİŞ 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Bir işletmenin rolünü ve temel fonksiyonlarını açıklar.
Sürdürebilirlik çerçevesinde şirketlerin sosyal sorumluluklarının ve iç ve dış paydaşların çıkarlarını yorumlar.
Bir şirketin güçlü ve gelişmesi gereken yönlerini ve büyüme stratejilerini belirtir.
İşletme fonksiyonlarının (strateji, pazarlama, insan kaynakları, finans) rollerini ve sorumluluklarını özetler.