TR EN

UÇAK GÖSTERGE SİSTEMLERİ VE TEKNİKLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GMY339 UÇAK GÖSTERGE SİSTEMLERİ VE TEKNİKLERİ 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Kısıtlamaların farkındalığını, uçuşa elverişlilik gereksinimleri ve yazılım programlarında yapılacak onaysız değişikliklerin olası yıkıcı etkilerini tanımlar.
Modern uçaklarda CRT, LED ve LCD ekranların çalışma prensiplerini açıklar.
EFIS üzerinde gösterilen bilgileri ve sistem içeriklerini tanımlar.