TR EN

UÇAK GÖVDESİ VE UÇUŞ KUMANDALARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GMY343 UÇAK GÖVDESİ VE UÇUŞ KUMANDALARI 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Uçak gövdesi ve uçuş kumandaları ile ilgili terimleri tanımlar
Uçak gövde yapılarının özelliklerini açıklar
Uçuş kumanda sistemlerinin çalışma basamaklarını uygular
Uçuş kumanda sistemlerini aerodinamik çizimlerini hazırlar