TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
İnsan vücudunun temel yapısını, baş-boyun bölgesi öncelikli olmak üzere sistemleri oluşturan organları ve yapıları öğrenir.
2
Diş protez laboratuarında kullanılan donanım ve malzemeler hakkında bilgi sahibi olur
3
Diş protez laboratuarlarında yapılan çalışmaları teorik olarak bilir ve pratik uygulamasını yapabilir.
4
Temel bilgisayar kullanım bilgisi yanında, mesleğiyle ilgili yazılımları ve donanımları kullanmayı öğrenir.
5
Doğru iletişim için diş hekimliği terminolojisini bilir.

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Çiğneme sistemindeki yapıların protetik ve ortodontik tedavisinde kullanılan sabit ve hareketli protez ve apareyleri üretebilir
2
Diş protez laboratuvarı ile ilgili ekipmanı kullanabilir, bakımını ve gerektiğinde basit onarımlarını yapabilir.
3
Laboratuarda kendisi ve diğer çalışanları çapraz enfeksiyondan korumak için gerekli hijyen kurallarını bilir ve uygular.
4
Diş hekimleri ve diğer diş protez teknikerleri ile etkili iletişim kurabilir.

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
Diş hekimliğindeki gelişmeler doğrultusunda, bilim ve teknolojiden yararlanarak hekimlerin istediği her türlü protetik ve ortodontik apareyi kendi başına üretebilir.
2
Bu apareylerdeki bozuklukları onarabilir. Bu uygulamaları yaparken evrensel değerlere dikkat eder, etik ilkelere bağlıdır ve sorumluluk sahibi bir diş protez teknikeri olarak çalışır.

Öğrenme Yetkinliği

1
Diş protez teknolojisine ve bununla birlikte diş hekimliğine ait her türlü gelişmeyi ve yeniliği takip eden ve bunları uygulamak için girişimde bulunan, özgüveni yüksek, ulusal ve uluslararası düzeyde saygı duyulan diş protez teknikeri olmak

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Etik ilkeleri ve mesleki değerleri benimsemiş ve bunları uygulayabilen, mesleki sorumluluğa sahip, mesleğiyle ilgili gelişmeleri takip edebilen ve yaşam boyu öğrenme ve kendini geliştirmeyi şiar edinmiş, ekip çalışmasına yatkın, ekip içinde ve hizmet sunduğu kişilerle iletişime açık diş protez teknikeri olmak

Alana Özgü Yetkinlik

1
Diş protez teknolojisi konusunda teorik ve pratik bilgiye sahip diş protez teknikerleri olarak kendi başına veya bir ekip içinde her türlü protetik apareyi üretebilir.
2
Bu hizmeti üretmek için kendi başına bir laboratuar açabileceği gibi özel veya kamu kuruluşlarında da mesleğini icra edebilir.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
İnsan vücudunun temel yapısını, baş-boyun bölgesi öncelikli olmak üzere sistemleri oluşturan organları ve yapıları öğrenir.
2
Diş protez laboratuarında kullanılan donanım ve malzemeler hakkında bilgi sahibi olur
3
Diş protez laboratuarlarında yapılan çalışmaları teorik olarak bilir ve pratik uygulamasını yapabilir.
4
Temel bilgisayar kullanım bilgisi yanında, mesleğiyle ilgili yazılımları ve donanımları kullanmayı öğrenir.
5
Doğru iletişim için diş hekimliği terminolojisini bilir.
6
Çiğneme sistemindeki yapıların protetik ve ortodontik tedavisinde kullanılan sabit ve hareketli protez ve apareyleri üretebilir
7
Diş protez laboratuvarı ile ilgili ekipmanı kullanabilir, bakımını ve gerektiğinde basit onarımlarını yapabilir.
8
Laboratuarda kendisi ve diğer çalışanları çapraz enfeksiyondan korumak için gerekli hijyen kurallarını bilir ve uygular.
9
Diş hekimleri ve diğer diş protez teknikerleri ile etkili iletişim kurabilir.
10
Diş hekimliğindeki gelişmeler doğrultusunda, bilim ve teknolojiden yararlanarak hekimlerin istediği her türlü protetik ve ortodontik apareyi kendi başına üretebilir.
11
Bu apareylerdeki bozuklukları onarabilir. Bu uygulamaları yaparken evrensel değerlere dikkat eder, etik ilkelere bağlıdır ve sorumluluk sahibi bir diş protez teknikeri olarak çalışır.
12
Diş protez teknolojisine ve bununla birlikte diş hekimliğine ait her türlü gelişmeyi ve yeniliği takip eden ve bunları uygulamak için girişimde bulunan, özgüveni yüksek, ulusal ve uluslararası düzeyde saygı duyulan diş protez teknikeri olmak
13
Etik ilkeleri ve mesleki değerleri benimsemiş ve bunları uygulayabilen, mesleki sorumluluğa sahip, mesleğiyle ilgili gelişmeleri takip edebilen ve yaşam boyu öğrenme ve kendini geliştirmeyi şiar edinmiş, ekip çalışmasına yatkın, ekip içinde ve hizmet sunduğu kişilerle iletişime açık diş protez teknikeri olmak
14
Diş protez teknolojisi konusunda teorik ve pratik bilgiye sahip diş protez teknikerleri olarak kendi başına veya bir ekip içinde her türlü protetik apareyi üretebilir.
15
Bu hizmeti üretmek için kendi başına bir laboratuar açabileceği gibi özel veya kamu kuruluşlarında da mesleğini icra edebilir.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
1-Matematik, fen bilimleri ve bu alanların temel mühendislik bilimlerine uygulanması konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2-Temel mühendislik bölümleriyle ilgili temel kavramlara sahiptir.
1-Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahiptir.
İnsan vücudunun temel yapısını, baş-boyun bölgesi öncelikli olmak üzere sistemleri oluşturan organları ve yapıları öğrenir.
Diş protez laboratuarında kullanılan donanım ve malzemeler hakkında bilgi sahibi olur
Diş protez laboratuarlarında yapılan çalışmaları teorik olarak bilir ve pratik uygulamasını yapabilir.
Temel bilgisayar kullanım bilgisi yanında, mesleğiyle ilgili yazılımları ve donanımları kullanmayı öğrenir.
Doğru iletişim için diş hekimliği terminolojisini bilir.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
1-Temel mühendislik bakış açısı ile alanında tanımlanan mühendislik problemlerini kavrar ve çözümlerini yapar.
2-Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
3-Teknik resim yapar.
4-Algoritmik düşünür.
5-Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapar
1-Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları ve çözümlerini anlar.
2-Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
3-Teknik resim becerisini uygulamada etkin kullanır.
4-Deney yapar, veri toplar, toplanan verileri sunar.
Çiğneme sistemindeki yapıların protetik ve ortodontik tedavisinde kullanılan sabit ve hareketli protez ve apareyleri üretebilir
Diş protez laboratuvarı ile ilgili ekipmanı kullanabilir, bakımını ve gerektiğinde basit onarımlarını yapabilir.
Laboratuarda kendisi ve diğer çalışanları çapraz enfeksiyondan korumak için gerekli hijyen kurallarını bilir ve uygular.
Diş hekimleri ve diğer diş protez teknikerleri ile etkili iletişim kurabilir.
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
1-Bireysel olarak veya takımlarda çalışır.
1-Mühendislik takımlarında veya bireysel çalışır.
Diş hekimliğindeki gelişmeler doğrultusunda, bilim ve teknolojiden yararlanarak hekimlerin istediği her türlü protetik ve ortodontik apareyi kendi başına üretebilir.
Bu apareylerdeki bozuklukları onarabilir. Bu uygulamaları yaparken evrensel değerlere dikkat eder, etik ilkelere bağlıdır ve sorumluluk sahibi bir diş protez teknikeri olarak çalışır.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
1-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur.
2-Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
1-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterir, kendini sürekli yeniler.
2-Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
Diş protez teknolojisine ve bununla birlikte diş hekimliğine ait her türlü gelişmeyi ve yeniliği takip eden ve bunları uygulamak için girişimde bulunan, özgüveni yüksek, ulusal ve uluslararası düzeyde saygı duyulan diş protez teknikeri olmak
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
1-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
2-Teknik resim kullanarak teknik iletişim kurar.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
1-Bilişim teknolojilerini kullanır, alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır
2-Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar; orta-ileri düzeyde en az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır.
3-Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
Etik ilkeleri ve mesleki değerleri benimsemiş ve bunları uygulayabilen, mesleki sorumluluğa sahip, mesleğiyle ilgili gelişmeleri takip edebilen ve yaşam boyu öğrenme ve kendini geliştirmeyi şiar edinmiş, ekip çalışmasına yatkın, ekip içinde ve hizmet sunduğu kişilerle iletişime açık diş protez teknikeri olmak
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
1-Mühendislik uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.
1-Teknolojik uygulamaların hukuksal sonuçları ve meslek etiği konusunda farkındalığa sahiptir.
Diş protez teknolojisi konusunda teorik ve pratik bilgiye sahip diş protez teknikerleri olarak kendi başına veya bir ekip içinde her türlü protetik apareyi üretebilir.
Bu hizmeti üretmek için kendi başına bir laboratuar açabileceği gibi özel veya kamu kuruluşlarında da mesleğini icra edebilir.