TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Temel tasarım ve animasyon kavramlarını ve kuramlarını öğrenerek bunları yorumlayabilir ve değerlendirebilir.
2
Grafik tasarımın görsel dilini oluşturur.
3
Temel ilkeler bazında Grafik Tasarımın genel anlamda içeriğini belirler.
4
Hedef kitle - görsel iletişim ilişkilerine ortak tanım getirir.
5
Temel iletişim, tasarım ve animasyon alanlarına ilişkin ilgili prensipleri tanır.
6
Tasarım ve animasyon alanında otoriteleri tanır ve takip eder.
7
Bilgisayar destekli tasarım ve animasyon programlarını tanır.
8
Tasarım, uygulama ve yayın aşamalarını tanır.
9
Görsel sanatların alt yapısını ve estetik değerleri kavrayarak, iletişimi sanat ortamında kullanabilmek.

BECERİLER

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Tasarım ve animasyon çalışmalarında kişiselliği ve kreativiteyi destekler.
2
Güncel tasarım ve animasyon tekniklerini izler ve uygulamaları kullanır.
3
Dijital ortamda gelişen ve yenilenen tasarım ve (2D-3D) animasyon programlarını kullanır.
4
Özgün tasarımlara yönelir.
5
Her türlü tasarım ve animasyon projesi tasarlar.
6
Fotoğraf, web tasarımı, animasyon alanlarında üretim yapar.
7
Tasarımın yayın öncesi ve yayın sonrası aşamalarını tanır.

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
Birey olarak yaratıcı ve güçlü yönlerini geliştirmek ve kullanır.
2
Bağımsız çalışabilmede ve sorumluluk alabilmede kararlı davranma ve uygulama yetilerini kullanır.

Öğrenme Yetkinliği

1
Tasarım ve animasyonda çözüm üreten eleştirel olgunun önemini öngörür.
2
Toplumsal değerlerin sanatsal yönü ile tasarım ilişkilerini belirler.
3
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır, bilişim ve bilgisayar bilimleri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

Alana Özgü Yetkinlik

1
Tasarım, animasyon ve bu alanda çözüm isteyen problem çözme yöntemlerini irdeler.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
Temel tasarım ve animasyon kavramlarını ve kuramlarını öğrenerek bunları yorumlayabilir ve değerlendirebilir.
2
Grafik tasarımın görsel dilini oluşturur.
3
Temel ilkeler bazında Grafik Tasarımın genel anlamda içeriğini belirler.
4
Hedef kitle - görsel iletişim ilişkilerine ortak tanım getirir.
5
Temel iletişim, tasarım ve animasyon alanlarına ilişkin ilgili prensipleri tanır.
6
Tasarım ve animasyon alanında otoriteleri tanır ve takip eder.
7
Bilgisayar destekli tasarım ve animasyon programlarını tanır.
8
Tasarım, uygulama ve yayın aşamalarını tanır.
9
Görsel sanatların alt yapısını ve estetik değerleri kavrayarak, iletişimi sanat ortamında kullanabilmek.
10
Tasarım ve animasyon çalışmalarında kişiselliği ve kreativiteyi destekler.
11
Güncel tasarım ve animasyon tekniklerini izler ve uygulamaları kullanır.
12
Dijital ortamda gelişen ve yenilenen tasarım ve (2D-3D) animasyon programlarını kullanır.
13
Özgün tasarımlara yönelir.
14
Her türlü tasarım ve animasyon projesi tasarlar.
15
Fotoğraf, web tasarımı, animasyon alanlarında üretim yapar.
16
Tasarımın yayın öncesi ve yayın sonrası aşamalarını tanır.
17
Birey olarak yaratıcı ve güçlü yönlerini geliştirmek ve kullanır.
18
Bağımsız çalışabilmede ve sorumluluk alabilmede kararlı davranma ve uygulama yetilerini kullanır.
19
Tasarım ve animasyonda çözüm üreten eleştirel olgunun önemini öngörür.
20
Toplumsal değerlerin sanatsal yönü ile tasarım ilişkilerini belirler.
21
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur.
22
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır, bilişim ve bilgisayar bilimleri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
23
Tasarım, animasyon ve bu alanda çözüm isteyen problem çözme yöntemlerini irdeler.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alana özgü, kültür, estetik, yöntem, teknik ve malzemeler konusunda temel bilgilere sahiptir.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alana özgü, kültür, estetik, yöntem, teknik ve malzemeler konusunda temel bilgilere sahiptir.
Temel tasarım ve animasyon kavramlarını ve kuramlarını öğrenerek bunları yorumlayabilir ve değerlendirebilir.
Grafik tasarımın görsel dilini oluşturur.
Temel ilkeler bazında Grafik Tasarımın genel anlamda içeriğini belirler.
Hedef kitle - görsel iletişim ilişkilerine ortak tanım getirir.
Temel iletişim, tasarım ve animasyon alanlarına ilişkin ilgili prensipleri tanır.
Tasarım ve animasyon alanında otoriteleri tanır ve takip eder.
Bilgisayar destekli tasarım ve animasyon programlarını tanır.
Tasarım, uygulama ve yayın aşamalarını tanır.
Görsel sanatların alt yapısını ve estetik değerleri kavrayarak, iletişimi sanat ortamında kullanabilmek.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Alanında edindiği temel sanat ve temel tasarım, kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, sorunları tanımlar, analiz eder, uygulamaya yönelik çözüm önerileri oluşturur.
Tasarım ve animasyon çalışmalarında kişiselliği ve kreativiteyi destekler.
Güncel tasarım ve animasyon tekniklerini izler ve uygulamaları kullanır.
Dijital ortamda gelişen ve yenilenen tasarım ve (2D-3D) animasyon programlarını kullanır.
Özgün tasarımlara yönelir.
Her türlü tasarım ve animasyon projesi tasarlar.
Fotoğraf, web tasarımı, animasyon alanlarında üretim yapar.
Tasarımın yayın öncesi ve yayın sonrası aşamalarını tanır.
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu olarak çalışır.
Sanat ve tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Proje süreçleri içinde yer alır.
Birey olarak yaratıcı ve güçlü yönlerini geliştirmek ve kullanır.
Bağımsız çalışabilmede ve sorumluluk alabilmede kararlı davranma ve uygulama yetilerini kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
Sanat ve tasarım alanındaki kendi çalışmalarını değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler.
Yaşamboyu öğrenme bilincini kazanır.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
Tasarım ve animasyonda çözüm üreten eleştirel olgunun önemini öngörür.
Toplumsal değerlerin sanatsal yönü ile tasarım ilişkilerini belirler.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Hedef kitlesini tanımlar ve ilişki kurar.
Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere doğru olarak aktarır.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır, bilişim ve bilgisayar bilimleri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Alanında başarıyla uygulama yürütür.
Sanatsal, kültürel ve etik değerlere sahiptir.
Çevre duyarlılığına ve iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Tasarım, animasyon ve bu alanda çözüm isteyen problem çözme yöntemlerini irdeler.